Loading color scheme

KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

( By zobaczyć więcej kliknij fot. )         

Budowa kaplicy w Wilczycach była konieczna ze względu na dużą odległość wioski od kościoła parafialnego w Jurkowie. Stoi ona na gruncie Szczepana Michałka, który ofiarował pole pod budowę (wcześniej użyczył dom na cele katechetyczne). Aż pięć lat trwały zmagania z władzami komunistycznymi o uzyskanie pozwolenia na budowę. Nakładano między innymi kary pieniężne, przez trzy lata budowla była zajęta przez Skarb Państwa za rzekome łamanie prawa. Dopiero w 1983 r. uzyskano ostateczne pozwolenie. Autorem projektu był inżynier Białka. Dwa lata później kaplicę (jeszcze w stanie surowym) poświęcił ks. prałat Teofil Świątek. W 1988 r. uzyskano pozwolenie z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu.

         W 1989 r. mieszkańcy Wilczyc na czele z ks. kanonikiem Józefem Puchałą w sposób uroczysty podziękowali swojemu Patronowi, św. Maksymilianowi Kolbe, za wstawiennictwo, opiekę i doprowadzenie budowy do szczęśliwego finału.

          Wraz z przybyciem do parafii Jurków nowego proboszcza, kaplica oraz jej otoczenie zostały gruntownie odnowione. Pierwsze inwestycje miały na celu stworzenie miejsc do wygodnego i bezpiecznego parkowania. W tym celu wybudowano dwa parkingi: pierwszy usypano przy drodze, drugi zbudowano obok kaplicy i wyłożono kostką. Kolejne prace miały na celu upiększenie otoczenia świątyni: w tym celu wykonano oświetlenie zewnętrzne obiektu, zbudowano stacje Drogi Krzyżowej, posadzono krzewy i wybudowano ogrodzenie. Również wnętrze kaplicy poddane zostało gruntownym zmianom, wymieniono instalację elektryczną, nagłośnieniową i grzewczą, przebudowano zakrystię i pomieszczenia gospodarcze. Ocieplono sufit, wymieniono okna, wymalowano ściany. Został wykonany nowy ołtarz, tabernakulum oraz Drogę Krzyżową.