Loading color scheme

KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

( By zobaczyć więcej kliknij fot. )

           Cmentarz parafialny założono w 1915 r. Do lat sześćdziesiątych został całkowicie zapełniony grobami, co zmusiło ówczesnego proboszcza, ks. Jana Jagiełkę, do rozpoczęcia starań o jego powiększenie. W 1964 r. zakupiono nowe parcele, a rok później utwardzono drogę do cmentarza i uporządkowano alejki między grobami. W latach osiemdziesiątych zamontowano bramę i wykonano część ogrodzenia. W 1990 r. zakupiono kolejną działkę w celu powiększenia cmentarza, a sześć lat później wykonano drogę z płyt betonowych.

          W 2010 r. rozpoczęto gruntowną renowację cmentarza i jego obejścia. Polegała ona na doprowadzeniu wody, wyrównaniu terenu i wykonaniu dwóch parkingów, wybudowaniu i obłożeniu kamieniem murów oporowych, wyłożeniu kostką alejek między grobami i wykonaniu nowej drogi dojazdowej na cmentarz. 

          W roku 2013, w setną rocznicę budowy kościoła parafialnego, na cmentarzu wybudowano kaplicę pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Swoim stylem i wyglądem kaplica nawiązuje do parafialnej świątyni i służy jako kaplica przedpogrzebowa.

W okresie Oktawy Wszystkich Świętych w kaplicy sprawowane są Msze Święte w intencji zmarłych wypominanych i spoczywających na tutejszym cmentarzu.